Agenda

Historie Vastgoedsociëteit

Vastgoed is een element waar wij ons graag actief mee bezig houden. In de afgelopen jaren hebben wij vele jongeren ontmoet die deze passie delen. Dit vormde voor ons de aanleiding om te streven naar een sociëteit waar wij deze gedachten kunnen delen. Dit heeft geleid tot het oprichten van de Vastgoedsociëteit De Nieuwe Maas op 10 april 2001 bij notariële akte ten overstaan van een notaris.

De doelstelling van de sociëteit luidt: "Het uitwisselen van ervaringen op het gebied van vastgoed tijdens periodieke bijeenkomsten met een informatief karakter over het vakgebied onroerend goed in de breedste zin des woords."

Voor ons was het dan ook een bijzonder moment dat wethouder Kombrink op 21 mei 2001 ten overstaan van de eerste enthousiaste leden de aftrap voor de sociëteit heeft gegeven. Een succesvolle start die bij heeft gedragen tot de ontwikkeling van de Nieuwe Maas. Wij kijken met veel plezier terug op de geslaagde bijeenkomsten en de vele positieve reacties van onze leden. Wij zijn ervan overtuigd dat er een goed fundament is gelegd en spreken dan ook de wens uit voor een succesvol bestaan van de sociëteit De Nieuwe Maas.

Het Bestuur